Rapporter


Gennemsigtighedsrapport PRD 2020

PRD's gennemsigtighedsrapport er godkendt af PRD's generalforsamling den 29. april 2021.


Årsrapport PRD 2020

PRD's årsrapport er godkendt og underskrevet af PRD's bestyrelse 25. marts 2021.


Gennemsigtighedsrapport PRD 2019

PRD's gennemsigtighedsrapport er godkendt af PRD's generalforsamling den 30. april 2020.


Årsrapport PRD 2019

PRD's årsrapport er godkendt og underskrevet af PRD's bestyrelse 26. marts 2020.


Gennemsigtighedsrapport PRD 2018

PRD's gennemsigtighedsrapport er godkendt af PRD's generalforsamling den 30. april 2019.


Årsrapport PRD 2018

PRD's årsrapport er godkendt og underskrevet af PRD's bestyrelse 27. marts 2019.


Gennemsigtighedsrapport PRD 2017

PRD's gennemsigtighedsrapport er godkendt af PRD's generalforsamling den 30. april 2018.


Årsrapport PRD 2017

PRD's årsrapport er godkendt og underskrevet af PRD's bestyrelse 20. marts 2018.


Gennemsigtighedsrapport PRD 2016

CAB, Filmret og Filmkopi fusionerede i 2017 og ændrede samtidig navn til Producent Rettigheder Danmark (PRD). Gennemsigtighedsrapporten relaterer sig til de tre tidligere foreningers virke i 2016.


Årsrapport Filmret 2016

Filmrets årsrapport er godkendt og underskrevet af Filmrets bestyrelse 28. marts 2017.


Årsrapport CAB 2016

CABs årsrapport er godkendt og underskrevet af CABs bestyrelse 28. marts 2017.


Årsrapport Filmkopi 2016

Filmkopis årsrapport er godkendt og underskrevet af Filmkopis bestyrelse 28. marts 2017.