Samarbejdspartnere

Producent Rettigheder Danmark (PRD) arbejder tæt sammen med mange danske og udenlandske rettighedsorganisationer og aktører.

PRD er medlem af de fire Copydan foreninger:

PRD licenserer tv- og filmrettigheder gennem Copydan på vegne af producenter og distributører. PRD modtager producenter og distributørers andel af rettighedsindtægter fra Copydan, og PRD har ansvaret for at sikre korrekt individuel fordeling samt anvendelse i øvrigt.

Læs mere om Copydan aftalerne


Danske rettighedsorganisationer og aktører

IFPI/MPO og PRD har en samarbejds- og fordelingsaftale. IFPI/MPO sørger for den individuelle fordeling og udbetaling af rettighedsmidlerne til IFPI/MPO’s rettighedshavere. IFPI var medstifter af det tidligere CAB og Filmkopi (nu PRD).

Foreningen for Danske Videodistributører er videodistributørernes brancheorganisation, som PRD samarbejder med i relevante sammenhænge. FDV var medstifter af det tidligere Filmkopi (nu PRD).

Koda Komponistrettigheder i Danmark er et forvaltningsselskab, som repræsenterer komponister og musikforlag. Koda samarbejder på nogle områder også med Copydan.

Kulturministeriet er primær aktør, når det drejer sig om regulering af medie- og kulturpolitikken i Danmark samt lovgivning på området.

Producentforeningen er branche- og arbejdsgiverorganisation for danske producenter i forhold til tv- og filmproduktioner samt reklamefilm og computerspil. Producentforeningen yder blandt andet rådgivning til deres medlemmer om kontrakter og rettighedsforhold.


Udenlandske rettighedsorganisationer og aktører

AGICOA, MPA og GWFF er repræsenteret i PRD's bestyrelse.

 • AGICOA (global forvaltningsorganisation) AGICOA er en international non-profit organisation, der forvalter kabelretransmissionsrettigheder. Der er indgået en gensidighedsaftale mellem AGICOA og PRD (tidligere CAB), som indebærer, at AGICOA repræsenterer danske indehavere af producentrettigheder i udlandet, mens PRD repræsenterer AGICOA’s producenter i Danmark.
 • GWFF (Tyskland) Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten mbH er en forvaltningsorganisation, der forvalter og administrerer tyske tv- og filmproducenters rettigheder. Der er indgået en gensidighedsaftale mellem GWFF og PRD (tidligere CAB), som indebærer, at GWFF repræsenterer danske indehavere af producentrettigheder i Tyskland, mens PRD repræsenterer GWFF’s producenter i Danmark.
 • MPA (USA) Motion Picture Association er en amerikansk medlemsorganisation grundlagt i 1922. Organisationen har fungeret som talerør og fortaler for tv- og filmindustrien i hele verden. MPA arbejder for at beskytte de kreative og kunstneriske friheder af filmskabere. PRD (tidligere CAB) udbetaler til de amerikanske producenter via AGICOA. På områder som f.eks. Start Forfra, der ikke forvaltes af AGICOA, udbetaler PRD (tidligere Filmkopi) direkte til de amerikanske producenter.

PRD (tidligere CAB) har indgået gensidigheds- og repræsentationsaftaler med følgende organisationer:

 • AGICOA
 • FRF Filmproducenternas Rättighetsförening
 • GWFF Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten mbH

PRD (tidligere Filmkopi) har indgået gensidigheds- og repræsentationsaftaler med følgende organisationer:

 • Compact Media
 • CPT Holdings
 • CS Associates
 • EGEDA Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales
 • FIBROS Ges.mbH Agentur für der Schutz der Filmproducentenrechte
 • FRF Filmproducenternas Rättighetsförening
 • GWFF Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten mbH
 • IFTA Independent Film & Television Alliance
 • MCA International B.V.
 • MGM Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
 • Norwaco
 • Paramount Pictures International
 • Procibel Société de gestion collective des producteurs pour la copie privée en Belgique
 • PROCIREP Société Civile pour la perception et la répartition des droits de representation des films cinematographiques
 • Stichting SEKAM Video
 • Suissimage Schweizerische Gesellschaft für die Urheberrechte an visuellen und audiovisuellen Werken
 • Twentieth Century Fox
 • VAM Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH
 • VGF Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH
 • Warner Bros.

Andre samarbejdspartnere:

 • AGICOA Norge AGICOA Norge repræsenterer tv- og filmproducenter i Norge
 • Tuotos (Finland) Tuotos repræsenterer tv- og filmproducenter i Finland

Nyheder