PRD generalforsamling 25. april 2024 kl. 9

Producent Rettigheder Danmark (PRD) inviterer til ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2024 kl. 9-11. Generalforsamlingen afholdes som sidste år digitalt, men det vil i år igen være muligt at deltage fysisk hos PRD på Bernhard Bangs Allé 25, 2000 Frederiksberg, såfremt man foretrækker dette.

Alle tilmeldte medlemmer og fuldmagtshavere, der deltager digitalt, modtager et deltagerlink på mail.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af PRD årsregnskab 2021 til godkendelse
 4. Godkendelse af PRD gennemsigtighedsrapport 2021
 5. Fremlæggelse af budget til orientering
 6. Eventuelle vedtægtsændringer (ingen forslag til vedtægtsændringer)
 7. Fremlæggelse af memo om politikpapirer mv.
 8. Beslutning om den generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 9. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler
 10. Beslutning om den generelle investeringspolitik
 11. Beslutning om den generelle politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 12. Beslutning om anvendelse af ufordelbare midler
 13. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 14. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 15. Godkendelse af honorar til bestyrelsen
 16. Valg af foreningens revisor
 17. Andre forslag fra bestyrelsen
 18. Forslag fra medlemmerne
 19. Eventuelt

Læs mere om stemmeregler og stemmevægtning i vedtægternes pkt. 9.12 - 9.14.

Deltagelse på generalforsamlingen
Det er kun medlemmer og eventuelle fuldmagtshavere, der kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Har du som medlem ikke modtaget invitationen til generalforsamling, eller er dit selskab (du) ikke medlem og har du spørgsmål til medlemskab, er du velkommen til at kontakte os.

Nyheder