Vedtægtsændringer 2020

Producent Rettigheder Danmark (PRD)'s medlemmer har enstemmigt godkendt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på to ekstraordinære generalforsamlinger, der blev afholdt henholdsvis den 19. oktober 2020 og den 17. november 2020

Referater af PRD's generalforsamlinger er tilgængelige for medlemmer og rettighedshavere via login på MitPRD.

Se PRD's vedtægter (17. november 2020)

Nyheder